XEON PAINTBALL AB

Från idé till produktVåra produkter 

  • Hjälpa till med alla steg ifrån idé till färdig produkt
  • Designa och konstruera i SolidWorks
  • Prototypframtagning
  • Simulera konstruktioner
  • Produktbilder. Digitala ifrån SW med förbättrad renderingsmjukvara (nytt för 2016)
  • Skapa produktblad, filmer med smart komprimering mm.
  • Samt andra saker runt produktframtagning, bl.a. ansökningar för innovationsstöd, patent mm.
  • Skapa sprängskisser och manualer på existerande produkter